Specialistų ir visuomenės sveikatos raštingumo didinimas užkrečiamųjų ligų profilaktikos tema

Analysis of the vaccination coverage among children in target groups

Prof. Saulius Čaplinskas and Gintarė Bazevičiūtė Centre for Communicable Diseases and AIDS

Video