Specialistų ir visuomenės sveikatos raštingumo didinimas užkrečiamųjų ligų profilaktikos tema

Apie projektą

Projektas „Tikslinės grupės vaikų skiepijimo apimčių įvertinimas, specialistų ir visuomenės sveikatos raštingumo didinimas užkrečiamųjų ligų profilaktikos tema“.

Projekto aprašymas
Projekto tikslas – taikant koordinuotas priemones pagerinti vaikams ir paaugliams ligų profilaktikos paslaugų prieinamumą ir priimtinumą.
 
Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) 2011–2020 m. vakcinacijos veiksmų plane teigiama, kad skiepijimai yra ir turėtų būti pripažįstami ne tik kaip esminė žmogaus teisė į sveikatos apsaugą, bet ir kaip asmens, visuomenės ir valdžios pareiga, nes skiepijimai kasmet padeda išvengti 2,5 milijonų žmonių mirčių. Vaikų profilaktinių skiepijimų programos – tai programos, vykdomos visose pasaulio šalyse, kurios turi vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius ir sudaro sąlygas, kad kiekvienas vaikas profilaktiškai būtų paskiepytas nuo vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų. Siekiant valdyti užkrečiamąsias ligas, kaip pabrėžia PSO, būtina pasiekti aukštas skiepijimo apimtis ne tik nacionaliniu mastu, bet ir kiekvienoje administracinėje teritorijoje. Tinkamos skiepijimų apimtys turėtų būti užtikrintos ir sunkiai pasiekiamose, socialiai pažeidžiamose gyventojų grupėse, pvz., imigrantų, pabėgėlių, romų bendruomenėse (toliau – tikslinė grupė). Siekiant užtikrinti efektyvų vaikų profilaktinių skiepijimų programos įgyvendinimą, ypač svarbu teisingai informuoti bei didinti sunkiai pasiekiamų, socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių sveikatos raštingumą ir informuotumą apie užkrečiamąsias ligas ir profilaktinius skiepijimus.
 
Užkrečiamosiomis ligomis daugiausia serga darbingo amžiaus žmonės ir vaikai, todėl tai yra didžiulė našta valstybės ekonomikai (nedarbingumas sergant suaugusiems, prižiūrint sergančius vaikus, neretai ir sumažėjęs darbingumas ir blogesnė gyvenimo kokybė). 2014 m. atlikus visuomenės apklausą, nustatyta, kad 70 proc. Lietuvos gyventojų sutinka, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio informavimui apie skiepų naudą. Siekiant didinti informuotumą apie skiepų naudą būtina šviesti ir mokyti visuomenę ir tokiu būdu mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų.
 
Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys susiduria su naujais visuomenės sveikatai iššūkiais (pvz., gripo epidemijos ir kt. skiepais valdomi užkrečiamųjų ligų protrūkiai). Todėl visų pirma, būtina kelti atsakingų už vaikų sveikatą specialistų kvalifikaciją, siekiant pagerinti pasirengimą atremti naujus visuomenės sveikatos iššūkius. Teritoriniu požiūriu užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės srityje dirbančių specialistų žinios ir gebėjimai nėra tolygiai pasiskirstę šalyje. Projekto siekis - sustiprinti skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų valdymą šalyje.
 
Įgyvendinus projektą bus identifikuota tikslinės grupės vaikų skiepijimų būklė. Apmokyti imunoprofilaktikos klausimais sveikatos priežiūros specialistai. Padidintas visuomenės informuotumas ir sveikatos raštingumas.
 
Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių naujagimiai, kūdikiai ir vaikai valstybės lėšomis skiepijami nuo tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos, pneumokokinės infekcijos ir žmogaus papilomos viruso infekcijos.
 
Projekto vykdymo laikas 
Projekto pradžia: 2017-12-12         Projekto pabaiga: 2020-12-12